Bereikbaarheid

Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is en je niet ergens in de file staat om de gemeente uit te komen waardoor je te laat bent bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. 

 

In bestaande wijken in onze gemeente is het door de toename van het aantal autos per huishouden soms lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen willen wij aanvullende parkeergelegenheden realiseren. Nieuwe ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst,waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Met deze (nieuwe) ontwikkelingen houden we rekening bij keuzes in het OV, het aanleggen van wegen en de inrichting van de openbare ruimte. Bij aanbestedingen houden we daarom altijd ruimte in de afspraken voor nieuwere, slimmere en goedkopere alternatieven. 

 

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is. Zeker voor een forensengemeente als Dronten. Met een goede verbinding tussen onze dorpen, de regio en naar onze dorpse voorzieningen. Ook voor veel inwoners van de gemeente Dronten onder de achttien jaar die langere afstanden willen overbruggen, is goed OV essentieel. Bij OV-knooppunten plaatsen we voldoende stallingen. De ontwikkeling van de Lelylijn zou de doorontwikkeling en het voorbestaan van het bestaande spoor Hanzelijn in gevaar kunnen brengen. Het behoud van de Hanzelijn is van groot belang voor het (economisch) vestigingsklimaat van Dronten. Onze inzet is gericht op het behouden van de Hanzelijn, het verbeteren van de dienstverlening en de doorontwikkeling en versnelling van het bestaande spoor. 

 

Lelystad Airport

De VVD ziet kansen voor de economische ontwikkeling van Lelystad Airport. Er zijn mogelijkheden voor de economische spin-off. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers of het onderhoud en beheer van de luchthaven. En ook door de luchthaven te vragen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in te kopen, voor zowel materiaal en onderhoud als bijvoorbeeld horeca op de luchthaven. Ook blijven we graag in gesprek met onze ondernemers als zij initiatieven starten als de luchthaven opengaat. Wij blijven ons dan ook inzetten voor zoveel mogelijk betrokkenheid van onze lokale ondernemers.

 

Voor ons is het voorkomen van overlast en het behouden van de leefbaarheid in de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant daarom van groot belang. Belangrijke themas daarbij zijn: inrichting van de aanvliegroutes (zoals boven het IJsselmeer), overlastbeperkende maatregelen, economische impuls en infrastructurele ontwikkelingen. Daarom blijft de VVD opkomen voor alle belangen in de gemeente Dronten en inzetten op voorkoming en vermindering van de overlast ten bate van de leefbaarheid.