Kadernota 2019

De gemeenteraad heeft op donderdag 5 juli de kaders neergezet voor de begroting van 2019.


Onze gemeente levert ook volgend jaar weer een breed palet aan diensten op basis van een groot draagvlak. Er is een structureel sluitend begrotingsbeeld waarbij er een uitstekende buffer voorligt om financiële risico’s af te dekken. De lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers kunnen daarbij nog steeds laag worden gehouden. Het is fijn om in Dronten te wonen en te ondernemen.

2019 wordt het eerste volledige jaar van deze nieuwe raadsperiode en wij zijn zoals bekend met het coalitieakkoord in onze rugzak op weg naar nieuwe verbindingen. We zijn dit omdat de gemeente tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het netwerk dat de moderne samenleving is en de gemeente niet meer het epicentrum daarvan is. We willen niet onnodig wachten en hebben daarom samen met onze coalitiepartners Leefbaar Dronten en ChristenUnie het college verzocht om vijf projecten te starten volgens de nieuwe aanpak. Het gaat daarbij om inwonerparticipatie, verbindingen tussen beleidsvelden zoals gezondheid, sport en sociaal domein, de omgevingswet, het betrekken van de samenleving bij de begroting, en handhaving en aanspreekpunten in de wijk gericht op een vitaal leef- en woonklimaat.