Zorgen om aanrijtijden van ambulances nemen af

De GGD heeft de afgelopen week aan de gemeente Dronten laten weten dat volgend jaar aan de kruising Dronterweg- Swifterringweg een nieuwe ambulancestandplaats wordt gerealiseerd. Hier is de Dronter VVD-fractie heel erg blij mee!

De aanwezigheid van goede gezondheidszorg in de buurt is voor al onze inwoners van heel groot belang! Naast de aanwezigheid van goede zorg is ook goede en tijdige bereikbaarheid van goede zorg enorm belangrijk. De toevoeging van een extra ambulancestandplaats aan de Dronterweg is een stap in de goede richting om de tijdigheid en bereikbaarheid te verbeteren. De toezegging door de GGD om tot die tijd te kijken of er een andere verspreiding van beschikbare ambulances mogelijk is in het voordeel van de aanrijtijden voor de gemeente Dronten, duidt op een enorme betrokkenheid van deze organisatie.

Tijdens de commissievergadering van donderdag 5 september gaf wethouder Korting de volledige gemeenteraad ruimte om haar van input te voorzien. Deze informatie zal zij meenemen naar de Zorgtafel Flevoland. In deze zorgtafel zitten bestuurders van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie.

Deze mogelijkheid is door alle fracties dankbaar benut. Goed om te zien hoe de volledige raad achter Wethouder Korting staat en haar steunt op dit onderwerp.

In het rapport “de toekomstverkenning Zorg in Flevoland” is ook de mogelijkheid voorgesteld om de ambulancezorg in Flevoland anders te gaan organiseren. Onder andere de bereikbaarheid en aanwezigheid van spoedeisende hulp en verloskunde heeft tijdens de vergadering veel aandacht gehad. Omdat goede gezondheidszorg voor al onze inwoners van belang is de duidelijke wens uitgesproken om inwoners en de gemeenteraad goed en frequent op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Zorg in Flevoland. Ook hier wordt een belangrijke rol voor de Zorgtafel gezien.

Wethouder Korting heeft veel aandachtspunten aangaande zorg in Flevoland en in onze gemeente Dronten meegekregen. We kennen onze wethouder goed en hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat ze deze punten duidelijk naar voren zal brengen. 

Daarnaast zijn we blij dat nu al op de korte termijn de GGD zich zo enorm inzet voor een verbeterde bereikbaarheid van zorg voor onze inwoners. Als Dronter VVD-fractie zullen wij ons inzetten om o.a. ook onze Tweede Kamerfractie te voorzien van informatie over de gezondheidszorg in Dronten en Flevoland.

Meer lezen over het onderwerp?

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/173918/responstijd-ambulances-niet-op-orde

 https://flevopost.nl/artikel/1045313/dronten-krijgt-extra-staanplaats-voor-ambulance.html

 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2019Z15085&did=2019D31027

 https://dronten.vvd.nl/nieuws/34219/vvd-dronten-op-bezoek-bij-ggd-dronten